גרמייז בשבע שגיאות

הדשדוש הפנימי

קרוב ל-35 שנה אני נע על פני האדמה, וטרם זכיתי שיבטאו את שם משפחתי באופן נכון במכה ראשונה. אנשים מסתחררים משפע האותיות, מה-יו"ד הכפולה וה-זי"ן שם בסוף, הם מכחכחים ומתלבטים עד שהם פולטים "שלום, הגעתי לטלפון של דן… גְרַמְיֶיז?" ואני מבין מייד שאני מדבר עם איזו סוקרת או מזכירה בקופת חולים שלא מכירה אותי, ואני מתקן אותה בנחת, "כן, גַרְמַיְיז". לאורך השנים זכיתי לשמוע אינספור וריאציות של שם משפחתי, למשל: גַרְמֵייז, גְרַיימֵז, גַרְמִיז, גְרַמְיֵיז, גרמוז, גֵרְמִיז ועוד היד נטויה. פעם, באחד מאשפוזיי, הייתה אצלי אחות לטפל במשהו באמצע הלילה. לפתע מישהו קרא בשמה, והיא בתגובה הפנתה את ראשה וצעקה אל תוך המסדרון "אני אצל גַרַמַיֶיז!!" התעצבנתי. "מילא את מעירה חצי מחלקה עם הצעקה שלך," אמרתי לה, "אבל לפחות בטאי את השם שלי נכון!"

קשה להאשים את המשבשים. גם אני ודאי הייתי מסתבך עם השם שלי. אין שום דרך אינטואיטיבית לבטא את השם הזה נכון, הוא לא דומה לשום…

View original post 358 מילים נוספות

מודעות פרסומת

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.